Servis - Toma trading

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Servis


SERVIS

š tím školených servisných technikov dokáže zabezpečiť inštalácie strojov a servisné zásahy na našich vlastných výrobkoch ako aj na iných strojných zariadeniach. Ponúkame repasy, stredné a generálne opravy lisov, automatizačných zariadení, všetky opravy s certifikátom CE ako aj výrobu a predaj ND.

Generálna  oprava  stroja  spočíva  v  kompletnej  demontáži  stroja , kontrole  všetkých  kovových  častí stroja a ich premeranie. Opracovanie hlavných a použiteľných častí  stroja  ako  napr. stojan , podstavce,zotrvačníky ,  baran ,  ojnica.  Výmena   ložísk,  hriadeľov ,  puzdier,  lamiel , vedení,   pružín  atď. Montáž  elektroinštalácie   a   prvkov  s   tým   spojených  / elektrorozvodov,  elektrorozvádzača,  nožnéhopedálu, obojručného   ovládania,  elektromagnetického  ventilu ,  tlmiča ,  vačiek ,  koncových   spínačov / ako  aj všetkých  pneumatických  časí  stroja  a  prvkov / redukčný  ventil ,  pretlakový  ventil ,vzduchová  batéria,vyvažovač, tlaková  nádoba / v  zmysle  certifikácie. Výroba  doplnkových  krytov, výroba  konzol, úpravastávajúcich  krytov atď.  Povrchová  úprava  stroja .

Stredná oprava  stroja  spočíva  v  kompletnej  demontáži  stroja , kontrole  kovových  častí strojea ich čistenie, poprípade ich prípadná oprava /nie výmena za nové tak ako u GO/, ďalej opravastavajúcich vzduchových rozvodov /nie výmena za nové/, oprava elektroinštalácie /nie výmena za novú/ a prevedenie povrchovej úpravy.

Potrebujete servisného partnera?
Zabezpe
číme inštaláciu vašich strojov, odborné školenia, servisné zásahy, dodávky ND a to všetko s využitím výhodnej polohy našej firmy a profesionality našich odborných pracovníkov.
Na
ši servisní partneri bývajú zvýhodnení pri predaji náhradných dielov od 10 až do výšky 30%!

Informujeme Vás, že firmu TOMA TRADING zastupuje na území Ruska firma IVSTANKOPROM.


 
 
 
 
 
 

Created by: MONTI Records

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky